Stuur je mooiste foto's door naar berkenstrand.vissers@gmail.com !

een prima dag voor de wedstrijd

het moment van de waarheid !